SEO Website Directory

SEO Homepage for Optimal Visibility & Brilliance

No longer free homepage forever

No longer free for new installations. This notice supersedes all other indefinite
 
We have also decided to no longer offer N.nu free for new installations (those that start after 21 March 2013). We offer free version of N.nu 30 days and then you need to get the premium either by paying or tell others about N.nu.
 
We show now a clear notice in admin at the top for all new installations. We will also change all over the internet that says N.nu is free.
 
■ Only new N.nu websites established after March 21, 2013 are affected by this. Even if you kills URL so you are not affected if you have an older website.
 
■ After 30 days without obtaining premium to lock the ability to continue to edit the homepage and you then have another 30 days to get the premium by paying or tell your friends.
 
■ If you previously bought premium but time for premium goes out to lock the ability to continue to edit the homepage and you have 60 days to renew their premium.
 
■ The price premium is cheaper than most other similar services.
 
■ For every friend you refer if N.nu you now 2 months free premium.
 
Why?
 
■ Unfortunately it started very much sites of a lesser quality and it is not good for the brand N.nu primarily for reputable sites. Much time is spent on taking care of complaints and shut down sites that violate the terms.
 
■ Increase the profitability of the business so more energy can be spent on improving N.nu and advertising.
 
■ I lose more than I gain from users not purchasing premium and I'm not eager to put in a lot of advertising.
 
Some statistics today:
 
■ Website and verified and working email: 76,962 pcs
 
■ New website launched per week with a verified email: 880 on average
 
■ Users who logged in last 30 days: 12,754 pcs
 
■ Users who pay for premium: 1452 pcs
 
■ The number of websites that are in Swedish: 72.6%


------------------------------

 

Inte längre gratis för nya installationer

Vi har även beslutat att inte längre erbjuda N.nu gratis för nya installationer (de som startas efter den 21 mars 2013). Vi erbjuder gratisversionen av N.nu 30 dagar och sedan behöver man skaffa premium antingen genom att betala eller tipsa andra om N.nu.

Vi visar just nu ett tydligt meddelande om detta i admin högst upp för alla nya installationer. Vi kommer även ändra överallt på internet där det står att N.nu är gratis.

 • Endast nya N.nu hemsidor som startades efter den 21 mars 2013 påverkas av detta. Även om du bytar webbadress så påverkas du inte om du har en äldre hemsida.
 • Efter 30 dagar utan att skaffa premium så låses möjligheten att fortsätta redigera hemsidan och man har då ytterliggare 30 dagar på sig att skaffa premium genom att betala eller tipsa vänner.
 • Om man tidigare skaffat premium men tiden för premium går ut så låses möjligheten att fortsätta redigera hemsidan och man har 60 dagar på sig att förlänga sin premium.
 • Priset för premium är billigare än de flesta andra liknande tjänster.
 • För varje vän du tipsar om N.nu får du numera 2 månader gratis premium.

Varför?

 • Tyvärr så startas det väldigt mycket hemsidor av en mindre kvalitet och det är inte bra för varumärket N.nu som främst är till för seriösa sajter. Mycket tid läggs på för att ta hand om klagomål och stänga ner hemsidor som bryter mot villkoren.
 • Öka lönsamheten för verksamheten så mer energi kan läggas på att förbättra N.nu och på reklam.
 • Jag förlorar mer än vad jag tjänar på användare som inte skaffar premium och jag är inte sugen på att lägga in en massa reklam.

Lite statistik idag:

 • Hemsidor med verifierad och fungerande epost: 76 962 st
 • Nya hemsidor som startas per vecka med verifierad epost: 880 i snitt
 • Användare som loggat in de senaste 30 dagarna: 12 754 st
 • Användare som betalar för premium: 1452 st
 • Antalet hemsidor som är på svenska: 72,6%

-----------------------

 

 

 

15 May 2013